Đổi PUBG Mobile thành game mới, Doanh thu Tencent có thể đạt 1,4 tỷ đô